Home » Inwoners » Streekhuis Het Groene Woud

Streekhuis Het Groene Woud

Eind vorige eeuw, in 1998 om precies te zijn, kreeg “Het Groene Woud” vorm. De vrijwilligers en organisaties die vijftien jaar geleden bij elkaar kwamen, hebben zich sindsdien ingezet voor het behoud en de ontwikkeling van het prachtige landschap tussen de steden Eindhoven, Tilburg en ’s-Hertogenbosch. Het Groene Woud is een gebied ter grootte van circa 35.000 hectare gelegen binnen de stedendriehoek ’s-Hertogenbosch, Eindhoven, Tilburg. Het gebied is in 2005 uitgeroepen tot Nationaal Landschap vanwege zijn unieke kwaliteiten.

In 2013 hebben in totaal 86 programma´s en projecten in Het Groene Woud een subsidie ontvangen voor de voorbereiding en/of uitvoering. Bij al deze programma´s en projecten heeft het Streekhuis, namens het Regionaal Netwerk, in meer of minderen mate bijgedragen in de voorbereiding. Afgelopen jaar zijn er  grote projecten onder de vleugels van het Streekhuis uitgevoerd en/of geïnitieerd. Een aantal voorbeelden zijn Burger aan Zet en Het Groene Woud Onderneemt (workshops en coaching startende ondernemers).

Het Groene Woud bereidt zich voor op de toekomst door samenwerkingsverbanden aan te gaan met allerlei partners in de regio, door burgerinitiatieven te stimuleren en te ondersteunen en door eigentijdse instrumenten te ontwikkelen die landschap en economie gezamenlijk verder tot bloei laten komen. Streekhuis Het Groene Woud draagt zorg voor het in contact blijven met de uitvoerders van de projecten  die onder Landschappen van Allure vallen, omdat deze projecten invulling geven aan de ontwikkelvisie van Het Groene Woud. Het Streekhuis neemt het initiatief om samen met de projecttrekkers een praktijkkring op te zetten.

Bezoek ook eens de website van het streekhuis!