Home » Inwoners » Urgentiegebieden

Urgentiegebieden

Wat zijn urgentiegebieden en knelpunten?

Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van veehouderijen in Oirschot worden sinds 2012 getoetst aan de visie, de kadernota, het bestemmingsplan buitengebied en diverse beleidsregels. Maar er zijn ook een aantal bestaande situaties die overlast veroorzaken. Deze situaties noemen we urgentiegebieden en knelpuntgebieden en proberen we op dit moment samen met betrokken partijen op te lossen. Op 21 april 2015 heeft de gemeenteraad de gebieden Nieuwedijk en Voorste Heistraat/Heikant aangewezen als urgentiegebied. Verder heeft de gemeenteraad voor tien gebieden gekozen voor een knelpuntenaanpak op grond van het huidige beleid van de gemeente Oirschot.

In deze urgentiegebieden en knelpuntgebieden hebben we te maken met verschillende belangen, wet- en regelgeving en veel meer. Daardoor is het een  proces niet makkelijk voor iedereen. Enerzijds ervaren inwoners dagelijks overlast van bijvoorbeeld geur, geluid, fijnstof of verkeer; anderzijds willen agrariĆ«rs hun bedrijf laten groeien om de gevraagde investeringen uit te voeren. We zoeken samen naar een balans en naar oplossingen die voor beide partijen aanvaardbaar zijn.

Wat hebben we gedaan?

Momenteel is er voor tien gebieden een verbeterplan vastgesteld. Leest de actuele stand van zaken over Huijgevoort en de Nieuwedijk onder de kopjes van deze twee gebieden. De nieuwe gemeenteraad pakt het vervolg op in 2018.

Heeft u nog vragen?

We houden u de komende tijd op de hoogte via het Weekjournaal, de gemeentelijk website en social media over de voortgang in diverse urgentiegebieden en knelpuntgebieden. Als u zelf vragen heeft of meer wilt weten kunt u altijd contact opnemen via telefoonnummer (0499) 58 33 33, e-mail platteland@oirschot.nl.