Home » Inwoners » Veiligheid » AED's

AED's

Een Automatische Externe Defibrillator (Engels: Automated External Defibrillator, afgekort met AED) is een draagbaar toestel dat wordt gebruikt bij een persoon met een circulatiestilstand, waardoor op een geautomatiseerde manier een elektrische schok wordt toegediend, met als doel het hart weer in een normaal ritme te brengen.

Elke week hebben ongeveer 300 mensen in Nederland buiten het ziekenhuis een hartstilstand! Vaak betreft het ook jonge mensen. Veel slachtoffers hebben nooit eerder te maken gehad met hartproblemen. Bij 50% van de mannen en 63% van de vrouwen die sterven aan een hartstilstand, zijn geen eerdere symptomen van een hartziekte bekend. Bij een plotselinge hartstilstand is er acuut levensgevaar als in de eerste zes minuten niet wordt gereanimeerd door omstanders.

Ook u erkent vast het belang van de beschikbaarheid van een AED (Automatische Externe Defibrillator). Hiermee kan snel hulp geboden worden bij een hartaanval. De gemeente Oirschot vindt dat zij voor de openbare ruimte en het gemeentehuis verantwoordelijk is. Daarom rijden er twee BLS-teams (Basic Life Support teams) uitgerust met een AED vanuit de brandweerposten Middelbeers en Oirschot. Ook in de publiekshal van het gemeentehuis is een AED beschikbaar.

Op de website van EHBO-Oirschot vindt u een actueel overzicht van de AED's in Oirschot en de Beerzen.