Home » Inwoners » Warme weersomstandigheden en gezondheid

Warme weersomstandigheden en gezondheid

Extreme hitte

Extreme hitte kan gezondheidsrisico’s, zoals uitdroging of een zonnesteek, opleveren. Klachten zoals hoofdpijn, duizeligheid, uitputting, braken en benauwdheid kunnen optreden. Extreem kan zelfs een hitteberoerte optreden, welke tot sterfte kan leiden als niet tijdig wordt ingegrepen. Iedereen kan deze klachten krijgen, maar jonge kinderen, ouderen en chronisch zieken lopen het grootste gezondheidsrisico.

Het is niet mogelijk om harde omgevingstemperaturen te benoemen. Het gezondheidsrisico hangt namelijk - naast de verschillen in persoonlijke gevoeligheid - ook af van de luchtvochtigheid, de luchtsnelheid, kleding en van het activiteitenniveau. Wel kan gesteld worden dat hoe hoger de buitentemperatuur en hoe langer de hitteperiode duurt, des te erger de te verwachte gezondheidseffecten zijn en des te meer mensen klachten ondervinden. Als er meerdere dagen van hitte worden voorspeld, treedt het Nationale Hitteplan in werking. Diverse overheids- en gezondheidsinstellingen nemen dan extra maatregelen om gezondheidsklachten bij gevoelige groepen te voorkomen.

Maatregelen

De volgende maatregelen beperken het risico op uitdroging, zonnesteek en hitteberoerte:

  • Drink voldoende ook als je geen dorst hebt. Alcohol en koffie zijn géén goede dorstlessers. Vul niet alleen vocht maar ook zouten aan bijvoorbeeld door sportdrank of bouillon te drinken.
  •  Zorg ervoor dat je zonnebrandcrème en petjes/hoeden ter beschikking hebt.
  • Blij zoveel als mogelijk in de schaduw.
  • Ventileer en koel de ruimte waarin je verblijft. Zorg ervoor dat de temperatuur niet boven de 27°C komt.
  • Verminder het intensiteitsniveau van je inspanningen en laat deze zoveel als mogelijk in de schaduw plaatsvinden. Verplaats deze naar de ochtend of avond ( niet tussen 12:00 en 16:00 uur).

Extra maatregelen bij kwetsbare mensen:

Jonge kinderen, ouderen en chronisch zieken kunnen bij hitte niet altijd goed voor zichzelf zorgen. Vooral voldoende drinken is belangrijk. Zij moeten extra begeleid worden in gezond gedrag. Omdat zij gevoeliger zijn voor de effecten van hitte, is actief toezicht en begeleiding nodig.

Overige adviezen

Bij hitte kunnen bacteriën snel vermenigvuldigen en voor gezondheidsrisico’s zorgen. Neem daarom de volgende maatregelen:

  • Maak sanitaire ruimtes extra schoon.
  • Bewaar voedsel (zeker rauw vlees) in de koelkast tot kort voordat het wordt gegeten.
  • Voorkom opwarming van waterleidingen en tuinslangen, in het kader van legionellapreventie.
  • Zwem enkel in schoon en gecontroleerd zwemwater.

Smog

Warme weersomstandigheden kunnen samengaan met tijdelijk hoge concentraties luchtverontreiniging.

Smog kan leiden tot gezondheidsklachten bij mensen met gevoelige luchtwegen of hart- en vaatziekten. Maar ook bij mensen die zich zwaar lichamelijk inspannen. Dat is te merken aan irritatie van ogen, neus en keel, hoesten en kortademigheid. Als smog wordt verwacht, laat het RIVM een smogwaarschuwing uitgaan via o.a. nieuwsberichten en teletekst. Vermijd in dat geval zware tijdens het heetst van de dag lichamelijke inspanning buitenshuis.

Meer weten?

Voor meer informatie over de relatie tussen warme weersomstandigheden, smog en gezondheid: Afdeling Gezondheid, Milieu & Veiligheid GGD Brabant, tel. 0900 - 368 68 68, milieu@ggd-bureaugmv.nl