Home » Inwoners » Wegenlegger

Wegenlegger

Elke gemeente heeft de verplichting om een wegenlegger op te maken volgens de Wegenwet. De wegenlegger kan door iedereen gebruikt worden om informatie in te winnen over de juridische status van een weg. Bijvoorbeeld om vast te stellen of een bepaalde weg wel of niet openbaar is of wie de onderhoudsplichtige of de beheerder van de weg is. Een wegenlegger omvat de volgende zaken:

  1. de wegen buiten de bebouwde kom;
  2. toegangswegen binnen en buiten de bebouwde kom naar stations, bedoeld in de Spoorwegwet;
  3. wegen binnen de bebouwde kom als de weg deels binnen en deels buiten de bebouwde kom ligt en de weg niet door de gemeente wordt onderhouden.

De wegenlegger was altijd al beschikbaar op papier, maar nu hebben we deze gedigitaliseerd en is dus ook via de website te bekijken.

Hoe is de wegenlegger opgebouwd?

De wegenlegger bestaat uit administratieve gegevens en een kaart van openbare wegen buiten de bebouwde kom. De administratieve gegevens bestaan uit een wegnummer, wegnaam, de omschrijving van de weg, lengte, breedte, materiaalgebruik, bruggen/duikers.
De onderhoudsplichtige, het gezag, van een betreffende openbare weg, duiker en brug zijn ook onderdeel van de wegenlegger.