Home » Inwoners » Wijzer: voor vragen over Jongerenwerk

Wijzer: voor vragen over Jongerenwerk

Het jongerenwerk in de gemeente Oirschot

De jongeren(opbouw)werkers in Oirschot richten zich op twee belangrijke doelen. Ten eerste organiseren zij activiteiten voor jongeren. Dit doen ze zoveel mogelijk mét jongeren om zo goed mogelijk aan te sluiten bij hun wensen en behoeften. Dit betekent dat jongeren zelf bij het organiseren van een activiteit de jongerenwerkers kunnen benaderen voor wat extra hulp of ondersteuning. Ten tweede heeft het jongeren(opbouw)werk een belangrijke pedagogische taak: als gemeente vinden we het belangrijk dat jongeren prettig kunnen opgroeien en zich zo goed mogelijk kunnen ontplooien. Soms is daar wat extra (individuele) hulp of ondersteuning bij nodig. Als er wat meer zorg nodig is, kunnen de jongerenwerkers een jongere begeleiden naar wat intensievere vormen van hulpverlening. Het jongerenwerk maakt daarom onderdeel uit van www.wijzer-oirschot.nl.

Activiteiten

De jongeren(opbouw)werkers zijn werkzaam bij de Stichting Welzijn Best Oirschot en in teamverband verantwoordelijk voor een breed pakket van activiteiten. Ze hebben een belangrijke taak bij de ondersteuning van jeugdactiviteiten en -evenementen, zoals straatspeeldagen, het organiseren van panna-toernooitjes en sportactiviteiten van Do It (door sportcoach Corné Boot). Daarnaast heeft het jongeren(opbouw)werk een belangrijke rol bij de uitvoering van de jaarlijkse Eigenwijsdag van het Kempenhorstcollege en het zakgeldproject.

Pedagogische taken

De pedagogische taken van het jongeren(opbouw)werk komen tot uitdrukking in verschillende activiteiten. Zo verzorgen of organiseren de jongerenopbouwwerkers gastlessen op de basisscholen over de risico’s van alcoholgebruik en roken. Ook geven ze voorlichting aan ouders over alcohol- en drugsgebruik tijdens speciale voorlichtingsbijeenkomsten. Daarnaast geven ze aan leerlingen van het Kempenhorstcollege voorlichting over verantwoord omgaan met geld. Bemiddeling bij buurtconflicten tussen bewoners en (hang)jongeren is ook een belangrijke taak van het jongeren(opbouw)werk. Hiervoor bezoeken de jongeren(opbouw)werkers regelmatig hangplekken. Tot slot nemen de jongerenopbouwwerkers deel aan belangrijke overleggen, waaronder de zorgadviesteams op het Kempenhorst College en de overleggen binnen het CJG.

Kortom, de jongeren(opbouw)werkers zetten zich actief in voor de jeugd van de gemeente Oirschot. Zij hopen activiteiten te bieden die het opgroeien in gemeente Oirschot aantrekkelijk(er) maken!

Jongerenwerkers

De volgende jongeren(opbouw)werkers zijn in onze gemeente werkzaam:

Zij zijn bereiken via bovenstaande email-adressen of via het algemeen nummer van Stichting Welzijn Best Oirschot (0499-572 707). U kunt ook bellen met het Loket Wijzer in De Enck (maandagen tot en met vrijdagen tot 13.00 uur): 0499- 335 142. Hier kunt u ook terecht voor meer informatie over het jongeren(opbouw)werk.