Politieke partijen die mee willen doen aan de gemeenteraadsverkiezing, moeten in aanloop naar de verkiezing hun kandidatenlijst inleveren bij het centraal stembureau. Dit wordt gedaan op de dag van kandidaatstelling. Op deze lijst(en) staan namen van personen die zich kandidaat stellen voor de gemeenteraadsverkiezing.

Op 31 januari tussen 09.00 en 17.00 uur moeten de kandidatenlijsten worden ingeleverd bij het centraal stembureau op het gemeentehuis, Deken Frankenstraat 3 in Oirschot. Wordt de lijst buiten deze tijd aangeboden dan moet deze wel geaccepteerd worden, maar moet de lijst ongeldig worden verklaard. Een blanco lijst mag niet worden aanvaard.

Politieke partijen kunnen ook digitaal de kandidatenlijst opstellen met het programma Ondersteunende Software Verkiezingen 2020 Politieke Partij  (OSV2020-PP).  Op de dag van kandidaatstelling levert de partij de kandidatenlijsten en benodigde formulieren op papier en digitaal aan bij het centraal stembureau van de gemeente. Het programma is te downloaden via de website van de Kiesraad. Op deze website staan een korte en uitgebreide handleiding en instructievideo’s. Aanmelden voor een live (teams) video-instructie kan via: www.aanmelder.nl/129504.

Voorinlevering kandidatenlijsten

Team verkiezingen neemt twee weken vóór de kandidaatstelling contact met u op om de lijsten te laten beoordelen op mogelijke verzuimen. Om te voorkomen dat er binnen een krappe termijn nog allerlei verzuimen hersteld moeten worden. Maak hiervoor zelf tijdig een afspraak met het team van verkiezingen, via telefoonnummer 0499 583 333 of per mail verkiezingen@oirschot.nl.

Meer informatie

Alles rondom de verkiezingen 2022 vind u terug op onze speciale pagina.