Ook dit jaar bestaat weer de mogelijkheid het invullen van het aangiftebiljet inkomstenbelasting over 2019 te laten verzorgen door de KBO belastinginvullers. Zij beoordelen dan ook of iemand recht heeft op huur- en/of zorgtoeslag. 

Als u geen aangiftebrief hebt ontvangen kan het toch lonend zijn te laten beoordelen of u aanspraak kunt maken op belastingteruggaaf, een tegemoetkoming in specifieke zorgkosten of  toekenning van huur- en/of zorgtoeslag.

Van deze dienstverlening kunnen ouderen gebruik maken die AOW gerechtigd zijn, uit Oirschot, Spoordonk en De Beerzen met een gewone aangifte inkomstenbelasting.

Waar kunt u terecht?

De belastinginvullers houden voor Oirschot en Spoordonk zitting in De Inloop van de KBO in Oirschot en voor De Beerzen in Ontmoetingscentrum Ons Mevrouw te Middelbeers. De vergoeding is op max. € 12,00 voor fiscaal partners; voor een alleenstaande wordt € 7,50 berekend. De tarieven zijn vastgesteld door de Stichting Verenigde Bonden Overleg Brabant (VBOB).

Aanmelden 

Aanmelden kan uiterlijk tot en met vrijdag 21 februari 2020. Dit kan van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 13.00 uur bij WIJzer Oirschot - Oude Grintweg 3b - Oirschot, telefoonnummer: 0499-33 51 42. Na aanmelding ontvangt u tijdig bericht over datum, tijdstip en plaats waar u wordt verwacht. Ook ontvangt u informatie over welke gegevens u moet meebrengen.