Het gemeentebestuur besloot in december 2021 om, onder bepaalde voorwaarden, medewerking te verlenen aan het tijdelijk opvangen van asielzoekers in de voormalige kliniek (Rodersana) aan de Oerlesedijk 1. Deze voorwaarden zijn nu vastgelegd in een bestuursovereenkomst tussen het college en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Na het verlenen van de vergunning staat niets de komst van asielzoekers nog in de weg.

Er is sinds de zomer van 2021 sprake van een zeer hoge instroom van asielzoekers. Ondertussen stromen statushouders, asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen en in Nederland mogen blijven, veel moeizamer dan voorheen door naar een woning. Dit komt onder meer door de krapte op de woningmarkt. Daarom zoekt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) overal in het land naar extra opvangcapaciteit. Ook het kabinet deed verschillende oproepen om noodopvanglocaties mogelijk te maken. Onze gemeente voelt zich, net als vele andere gemeenten in Nederland, verantwoordelijk om haar steentje bij te dragen en mensen in nood op te vangen.  

Opening tijdelijke noodopvang

De verwachting is dat de eerste asielzoekers vanaf donderdag 19 mei hun intrek nemen in de opvanglocatie. Voor het pinksterweekend zijn dan alle asielzoekers gearriveerd. De opvang is voor maximaal 1 jaar met een eenmalige verlengingsoptie voor maximaal 1 jaar.  De gemeenteraad evalueert na driekwart jaar de gang van zaken rondom de noodopvang. Op basis van die evaluatie kan besloten worden om de noodopvang met nog maximaal 1 jaar te verlengen.

De tijdelijke opvanglocatie biedt ruimte aan maximaal 150 personen met een kansrijke status, waarvan 40 AMV’ers (alleenstaande minderjarige vreemdelingen). In eerste instantie komen er 25 AMV’ers en na een evaluatie kan dit uitgebouwd worden naar 40. Het streven is een langdurig verblijf zodat er geen onnodige verhuisbewegingen noodzakelijk zijn. Meerderjarige asielzoekers uit spoor 1 & 2 worden niet toegelaten.

Meer informatie

Wilt u meer weten? Kijk dan op onze pagina over de noodopvang. U leest hier ook de meest gestelde vragen en antwoorden. Staat uw vraag er niet tussen? Stuur dan een e-mail naar noodopvang@oirschot.nl of bel naar (0499) 58 33 33.

Bron foto: A.B. (Bernard) Leemans