In verband met een missie in Mali, houdt de luchtmacht van 29 november tot en met vrijdag 17 december oefening Tech Bull vanaf vliegbasis Eindhoven. Tijdens de oefening zal de nadruk liggen op het droppen van vracht en het vliegen met nachtzichtapparatuur. Hiervoor zal een toestel op een lage vlieghoogte vliegen onder meer in de omgeving van Eindhoven. 

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over bijvoorbeeld vliegroutes, baangebruik en militaire oefeningen op het informatieplatform van het Luchthaven Eindhoven Overleg: www.samenopdehoogte.nl. Ook kunt u hier actueel vliegverkeer volgen en een melding doen over geluidhinder.