Onlangs is het project ‘Leefsamen Oirschot’ gestart voor alle zelfstandig wonende 65+’ers in de gemeente. Slimme techniek gecombineerd met een sociaal hulpverleningsnetwerk zorgt voor snellere en meer adequate hulp bij noodsituaties. Deelnemende ouderen uit andere gemeenten geven aan dat ze zich veiliger voelen en beter slapen. “Ik ging elke nacht naar bed met angst. Nu voel ik me veilig en kan ik eindelijk met een gerust gevoel slapen”.

Veiligheid en zorg

Steeds meer ouderen blijven langer thuis wonen. Dit is vaak de wens van ouderen en hun naasten zelf, terwijl langer thuis wonen ook uitdagingen met zich meebrengt. Vooral op het gebied van veiligheid en ondersteuning door naasten biedt Leefsamen een slimme oplossing voor de thuiswonende oudere. Wethouder Van Overdijk juicht deze aanpak toe. “Door de voordelen van techniek te koppelen aan een netwerk van verantwoordelijke burgers ontstaat een slim vangnet”.

Hoe werkt het?

Leefsamen is een dienst die mensen helpt om hun woning veilig te houden, ook als ze een dagje ouder worden en wat meer hulp nodig hebben. Slimme sensoren, zoals rookmelders, deurcontacten en indien nodig een paniekknop worden op afspraak in de woning geïnstalleerd. Daarnaast ontvangen deelnemers een kosteloze woonscan met adviesrapport voor eventuele hulpmiddelen.

De sensoren kunnen indien nodig ook sociale alarmering inzetten, door direct een bericht te sturen naar de telefoon van naasten (familie, buren) die dan kunnen komen helpen. Een professionele hulpverlener kan optioneel voor de opvolging zorgen als de sociale omgeving niet reageert. Indien gewenst wordt tegelijk met deze melding relevante informatie over de woonsituatie meegestuurd, zodat altijd hulp op maat geboden kan worden.

Resultaten andere gemeenten

De resultaten bij andere Brabantse gemeenten die deze dienst om mensen langer op een veilige manier thuis te laten wonen al beschikbaar hebben, zijn zeer bemoedigend. Het blijkt dat deelnemers zich veiliger voelen in hun woning, dat ze de sensoren niet ervaren als inbreuk op hun privacy en dat ze zich meer verbonden voelen met hun naasten en mantelzorgers(s). Ook sluit dit project aan op de landelijke rookmelderplicht die op 1 juli ingegaan is.

Achtergrond

Leefsamen is een Brabantse innovatie die is ontstaan in 2015. Toen won Leefsamen een prijsvraag van de Brabantse Veiligheidsregio’s voor maatschappelijke veiligheidsinnovatie. Gevraagd werd om praktische oplossingen te bedenken om de veiligheid van zelfstandig wonende ouderen te verbeteren. Het consortium Leefsamen uit Eindhoven won deze prijs. Leefsamen ontwikkelde een uniek veiligheidsconcept voor ouderen en hun naasten met een sociaal hulpverleningsnetwerk. Leefsamen is de winnaar van de Gouden Rookmelder 2019. Deze prijs is de landelijke innovatieprijs van de brandweer. Eind 2019 heeft Leefsamen met een groot project in de Achterhoek de tweede prijs van de Europese equivalent ‘The European Fire & Safety Award) gewonnen. Dit project wordt ook ondersteund door provincie Brabant, Veiligheidsregio Brabant Zuid-Oost en Akkedeer, het bedrijf achter Leefsamen. De dienst wordt de komend anderhalf jaar in een groot aantal gemeenten in onze regio aangeboden via deelnemende gemeenten.

Meer informatie

Meer informatie leest u️ www.leefsamen.nl/oirschot(externe link) waar je ook online aan kunt melden. Wacht niet te lang meer, de afspraken worden inmiddels al ingepland en er kan een beperkt aantal deelnemers meedoen.