Woensdag 20 mei is de nieuwe langzaamverkeersbrug open gegaan! Heeft u al gebruikgemaakt van de brug?