De riolering in de Leliestraat, Mw. Smulders-Beliënplein, Margrietstraat, Margrietplein en Anjerstraat is aan vervanging toe. We grijpen dit moment meteen aan om de straat opnieuw in te richten. De focus ligt hierbij op het verhogen van de verkeersveiligheid in de straat en het klimaatadaptief inrichten van de openbare ruimte. We betrekken de bewoners graag bij de nieuwe inrichting. Zij zijn vertegenwoordigd in een klankbordgroep, die regelmatig samenkomt om over de inrichting na te denken.

Wat gaat er gebeuren?

In de straten komt een gescheiden rioolsysteem. Hierdoor scheiden we het schone hemelwater van het vuile rioolwater. We infiltreren het regenwater op de plek waar het valt. Daarnaast sluiten we de regenpijp aan de voorzijde van de woningen aan op het infiltratieriool, zodat regenwater zoveel mogelijk in de grond kan terugstromen.

Klankbordgroep

Een grote groep enthousiaste buurtbewoners heeft zich aangemeld om deel te nemen aan de klankbordgroep. We hebben zes bewoners geselecteerd om gezamenlijk tot een goed ontwerp te komen. Deze bewoners vertegenwoordigen de gehele straat en staan in nauw contact met alle buren om tot een gedragen ontwerp te komen.

Blijf op de hoogte

In opdracht van de gemeente Oirschot voert advies- & ingenieursbureau RA+ onderzoeken uit en is er een schetsontwerp voor de inrichting gemaakt. Alle informatie is te bekijken via de projectwebsite van RA+.(externe link)