Wegen afgesloten in verband met woonrijp maken van de straten. 

10 januari t/m eind februari.