Home » Mijn buurt » De Buitengewoon Opsporings Ambtenaar (BOA)

De Buitengewoon Opsporings Ambtenaar (BOA)

Stanley Westra (gemeente Bladel), Martien Rouwen (gemeente Oirschot)

Ellen Reijnen (Gemeente Reusel de Mierden), Roma Mulder (gemeente Eersel)

Per 1 april 2016 zijn de medewerkers van de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) van de gemeenten Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-de Mierden samengevoegd en werkzaam binnen de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkende Kempengemeenten. De BOA’s zijn werkzaam binnen het team toezicht en handhaving van afdeling VTH. In het afgelopen jaar is een aantal medewerkers van functie verwisseld. Daarom stellen we de huidige BOA’s graag aan u voor.

Contactpersoon

Vier van de zes BOA’s zijn aangewezen als eerste contactpersoon voor de vier gemeenten. Dit betekent dat zij voornamelijk de contacten onderhouden met gemeente, politie en buurtpreventie binnen hun contactgemeente. Voor Oirschot is dit Martien Rouwen. De taken die zij hebben worden door alle BOA’s in het hele gebied uitgevoerd.

Taken

De taken van de BOA’s zijn onder andere:

  • Geven van voorlichting en advies aan inwoners
  • Het tegengaan van verloedering en overlast (leefbaarheid)
  • Toezicht en handhaving op de veiligheid
  • Toezicht en handhaving op hondenoverlast
  • Toezicht en handhaving op afvaldumpingen
  • Toezicht en handhaving op parkeerexcessen
  • Toezicht en handhaving in de blauwe zone
  • Bestrijding van overlast door jeugd
  • Afhandelen van meldingen

Hoe kunt u de BOA’s helpen om de buurt leefbaar te houden?

Als u zelf overlast ervaart door een buurtbewoner kunt u diegene daarop aanspreken. Vaak vinden mensen het niet prettig als ze door een BOA aangesproken worden op hun gedrag zonder dat de melder dit zelf heeft gedaan. De meeste bewoners die voor een ander overlast veroorzaken doen dit niet bewust. Let wel op dat als u iemand aanspreekt, dit op een manier doet zoals u zelf aangesproken wenst te worden.

Melden

Overlast meldingen of klachten kunt u via het meldpunt op de website www.oirschot.nl melden. Tevens kunt u telefonisch contact opnemen met VTH de Kempen op 0497-531300.