Van 15 t/m 19 oktober 2019 vindt er in en om de gemeente Oirschot een militaire oefening plaats. De oefening wordt gehouden in het kader van een opleiding van militairen voor de Koninklijke Landmacht. 

Praktisch gezien houdt dit in dat er militairen te voet en met boten in het Wilhelminakanaal zich gaan ver-plaatsen in de gemeente en onderweg diverse activiteiten gaan ondernemen, zoals een snelmars en een kaartleesoefening. Het verkeer zal geen hinder ervaren van deze oefeningen. 

Indien er door de oefening schade is ontstaan dan dit worden gemeld bij:
Sectie Claims Ministerie van Defensie Postbus 90004 3509 AA Utrecht 
Telnr.: 030-2180420 Email: JDVclaims@mindef.nl
Dit onder vermelding van de militaire eenheid zoals kenteken voertuig, datum en tijd, plaats, soort schade