Van 21 tot en met 25 juni 2021 vindt er in en om de gemeente Oirschot een militaire oefening plaats. De oefening wordt gehouden in het kader van opleiding voor militairen van de Koninklijke Luchtmacht. De militairen worden getraind in het uit handen blijven van de tegenstander in vijandelijk gebied. Deze oefening is van belang in verband met het op peil houden van kennis van piloten ten behoeve van missies. Het door-gaand verkeer wordt hierdoor niet gehinderd. Uiteraard houdt de eenheid zich aan de geldende coronamaatregelen.

Schade melden

Indien er door de oefening schade is ontstaan dan kan dit worden gemeld bij:
Sectie Claims Ministerie van Defensie Postbus 90004 3509 AA Utrecht Telefoonnummer: 030-2180420 e-mail: JDVclaims@mindef.nl. Dit onder vermelding van de militaire eenheid zoals kenteken voertuig, datum en tijd, plaats en soort schade.