Direct regelen

A
h

U kunt een subsidie voor muzikale en culturele vorming direct online aanvragen met het formulier hieronder.

Uw aanvraag wordt getoetst aan een aantal criteria:

  • De deelnemer moet inwoner zijn van de gemeente Oirschot;
  • De deelnemer moet tenminste 6 jaar oud zijn en nog geen 18 jaar;
  • De docent moet bevoegd zijn en moet beschikken over een diploma van het conservatorium, dansacademie of theateropleiding op minstens HBO-niveau. Onder het kopje 'Documenten' vindt u een overzicht van erkende docenten.
  • De subsidie bedraagt maximaal 50 % van het cursusgeld per cursusjaar met een maximum van € 370,00 per deelnemer per schooljaar.
  • Aanvraagformulieren met de vereiste betalingsbewijzen en facturen kunnen alleen bij de gemeente worden ingediend in de periode van 1 mei tot 1 augustus van het lopende cursusjaar.
  • De beslissing op de geheel complete subsidieaanvragen nemen burgemeester en wethouders vóór 1 november van het afgelopen cursusjaar. Daarna maakt de gemeente het toegekende subsidiebedrag over aan de aanvrager.

Let op! Aanvragen die niet volledig zijn en/of na 1 augustus worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.

Aanvraagformulier subsidie voor muzikale en culturele vorming

Wat is het?

De gemeente Oirschot subsidieert niet langer de instellingen die muzikale en culturele vorming aanbieden, maar uitsluitend leerlingen, die lessen in muzikale of culturele vorming volgen. Om in aanmerking te komen voor subsidie moet voldaan worden aan een aantal toetsingscriteria.

Hoe werkt het?

Individuele subsidiëring houdt in dat de gemeente rechtstreeks de ouders/verzorgers van kinderen die muziekonderwijs volgen, subsidieert. U kiest samen met uw kind waar u lessen wilt volgen in muziek, dans, theater of musical. Alle kinderen in de leeftijd van 6 tot 18 jaar die in Oirschot wonen, kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage in de kosten voor deze lessen. De lessen moeten dan wel gevolgd worden bij een erkende docent of bij een muziekschool. Een docent is erkend wanneer hij/zij aan bepaalde (kwaliteits)eisen voldoet. Een overzicht van erkende docenten vindt u onder het kopje 'Documenten'.

De subsidie voor muzikale en culturele activiteiten bedraagt 50% van het cursusgeld met een maximum van € 370,00 per deelnemer per schooljaar.

De termijn voor het indienen van de subsidieaanvraag en de vereiste bewijsstukken begint op 1 mei en sluit op 1 augustus van het lopende cursusjaar (het aanvraagformulier vindt u onder het tabblad "Direct regelen"). Voor 1 november worden de aanvragen verwerkt en krijgt u een brief van de gemeente met het besluit.

Heeft u gevonden wat u zocht?