Het centrale fietspad (ook bekend als het 'zwarte pad') zal tussen de Kempenweg en de Notel(straat) opnieuw geasfalteerd worden en heringericht. Enerzijds om een betere afwatering te verkrijgen en anderzijds om het pad gebruiksvriendelijker te maken. Het buurtbeheer heeft de gemeente verzocht overtollige verkeersborden weg te halen en beschadigde of vervuilde verkeersborden te vervangen / op te knappen.

Uitvoering is gepland na de bouwvak 2019.