Gemeentelijke opgaven vereisen meer realisatiekracht voor goede dienstverlening  

De gemeente Oirschot kent veel verschillende samenwerkingen. Afhankelijk van het thema, wordt dit lokaal, met een partnergemeente óf in een samenwerkingsverband uitgevoerd. We noemen dit ook wel een netwerksamenwerking. Een onafhankelijk adviesbureau, & Van de Laar, heeft een evaluatie uitgevoerd naar deze netwerksamenwerking. Een belangrijke conclusie is dat Oirschot meer realisatiekracht nodig heeft. Pas dan kan zij aan haar inwoners en ondernemers goede dienstverlening (blijven) bieden. Om daartoe te komen geeft het bureau meerdere adviezen, die uitgaan van een intensieve samenwerking met één partnergemeente binnen het Stedelijk Gebied Eindhoven. Vanwege de ligging, gedeelde opgaven en de historie, is het advies om hierover in gesprek te gaan met de gemeente Best.

Oirschot is een financieel gezonde gemeente. Ook blijkt uit de evaluatie dat de gemeente bestuurlijk en politiek gezien stabiel is. Wél krijgt Oirschot te maken met een flink aantal regionale opgaven. Denk bijvoorbeeld aan de economische groei in de Brainportregio. Dat zorgt voor een toename van verkeer, druk op de woningmarkt, de bereikbaarheid, leefbaarheid en energievoorziening. Daarnaast staat de organisatie, mede door een krappe arbeidsmarkt, sterk onder druk. Hierdoor is de gemeente genoodzaakt om extern in te huren. Dat heeft impact op de continuïteit om taken uit te voeren, maar ook op de kennisopbouw binnen de organisatie. Vanwege al deze ontwikkelingen, is het volgens de adviseurs beter dat Oirschot haar krachten bundelt met één partnergemeente.

Het advies

Maar voordat het zover is, luidt het advies om de ontwikkelingen in de Brainportregio te vertalen naar de Oirschotse opgaven en ambities. Pas dan heb je zicht op de impact en de urgentie. Daarnaast adviseert & Van de Laar om de netwerksamenwerking te beëindigen en één partnergemeente te zoeken binnen het Stedelijk Gebied Eindhoven. Het advies is om met deze partnergemeente, bij voorkeur Best, een vorm van ambtelijke fusie te verkennen, met een bestuurlijke fusie op termijn. Ook is het volgens de adviseurs belangrijk om eerst de organisatie aan te sterken met extra personeel. Niet alleen als Oirschot zelfstandig blijft, maar ook om een stevige, toekomstige samenwerkingspartner te vormen.

Vervolg

Het adviesrapport is eind mei opgeleverd. Het college heeft kennis genomen van het advies en stelt de gemeenteraad voor de geadviseerde stappen nader te verkennen en te verdiepen. Hierbij wordt ook gekeken hoe de gemeente hierover in gesprek gaat met inwoners. In de raadsvergadering op dinsdag 20 juni behandelt de gemeenteraad het voorstel van het college. Pas na de verkenning wordt een definitief besluit genomen over toekomstige samenwerkingen.

Kijk op www.oirschot.nl/bestuurlijke-toekomst voor meer informatie en de bijbehorende rapporten.