In het laatste half jaar van 2021 wordt er gewerkt aan het Omleidingskanaal Kleine Beerze, in de buurt van de Hertog Jan straat. De buurtbewoners zullen hier weinig last van hebben.

Door de verandering van het klimaat hebben we de laatste jaren last van veel regen en veel droogte. Deze droogte is helaas ook te merken in de ondergrond bij Middelbeers. Gemeente Oirschot en Waterschap De Dommel maakten samen een plan om deze droogte tegen te gaan. Het doel is zoveel mogelijk water in het gebied vast te houden, maar ook voorkomen dat de straten en velden onder water komen te staan. Het werk aan het Omleidingskanaal helpt hieraan mee. Afgelopen jaar is een deel van het plan uitgevoerd in de centrum van Middelbeers. Aankomend jaar hebben we enkele aanpassingen aan het Omleidingskanaal Kleine Beerze gepland.

Wat gaan we doen?

In de toekomst gaan we zware regenval  in Middelbeers naar het Omleidingskanaal afvoeren. Daar houden de stuwen in het kanaal het regenwater tegen zodat het in de ondergrond kan wegzakken. Om dat beter en langer te kunnen doen, gaan we aan twee stuwen werken. We vernieuwen de stuwen 2 en 3 en maken die op afstand bestuurbaar. Het standaard stuwpeil stellen we ongeveer 15cm hoger in. Daardoor houden we extra water in de omgeving vast, zonder dat de velden drassig worden. Als de waterstand in het Omleidingskanaal extreem hoog komt, voeren we het water veilig af. Met deze aanpassingen spelen we in op hevige buien en extreme droogte.  Het Omleidingskanaal is ooit aangelegd om het water uit de Kleine Beerze af te voeren, als het te hoog staat. Dat blijft zo.

Naast het vernieuwen van de stuwen, gaan we de oostelijke oever ten noorden van de Hertog Jan straat wat minder steil maken. Op die oever planten we bloemen, struiken en bomen. De westelijke oever blijft hetzelfde.

Wanneer begint het werk?

Het werk aan het Omleidingskanaal Kleine Beerze duurt enkele maanden, en is voorzien in de tweede helft van 2021. Hiervoor vinden de voorbereidingen van de gemeente en het waterschap plaats.

In het voorjaar van 2021 wordt ook de Watervergunning aangevraagd. Als u formeel bezwaar heeft tegen deze plannen, mag u dat tijdens deze periode laten weten. Heeft u nog vragen of opmerkingen voor de gemeente of het waterschap? Neem dan contact op met de projectleider de heer P. Menges. Hij is telefonisch bereikbaar op 0411-618618 of per mail via pmenges@dommel.nl.