Veiligheid is belangrijk voor ons allemaal. Thuis voelen in een gemeente betekent ook dat je je daar veilig voelt. Dat is niet alleen de rol van de gemeente of de politie. Want een veilige gemeente maken we met elkaar.

Ik vind het belangrijk dat iedere inwoner zich bewust is van de rol die we van hem of haar verwachten. Van ouders mogen we verwachten dat zij hun kinderen goede normen en waarden meegeven. Van inwoners mogen we verwachten dat ze oog en oor hebben voor hun buurtgenoten. 

De afgelopen maanden heb ik in deze rubriek periodiek aandacht besteed aan één van de vijf speerpunten van het integraal veiligheidsbeleid dat de gemeenteraad in januari 2019 heeft vastgesteld. In deze laatste rubriek wil ik ingaan op het laatste thema Ondermijning/georganiseerde criminaliteit. 

Meldingen of opmerkingen/vragen over veiligheid, kunt u sturen naar ons speciale e-mailadres: veiligheid@oirschot.nl.

Burgemeester Judith Keijzers  Verschelling

Judith Keijzers-Verschelling, 
burgemeester

Ondermijning, wat is dat?

De kapper waar je nooit terecht kunt voor een afspraak...
Die winkel om de hoek waar nooit klanten komen…
De huurder die grote bedragen alleen contant wil betalen…
De buurman die altijd afgeplakte ramen heeft…
Een bekende die een persoonsgebonden budget (PGB) heeft, maar geen zorg krijgt….
Een kennis met een veel te dure auto en een kleine portemonnee…

Dit zijn verdachte situaties die te maken kunnen hebben met georganiseerde criminaliteit. Ook u kunt daar bewust of onbewust mee in aanraking komen. Criminelen hebben namelijk andere mensen nodig om activiteiten uit te voeren. Zij verdienen veel geld op een oneerlijke manier. Onze samenleving wordt door deze georganiseerde criminaliteit verzwakt. Dit noemen we ondermijning. 

Voorbeelden van ondermijning

Voorbeelden zijn zorgfraude, geld witwassen en criminele motorbendes. Of het dumpen van giftig drugsafval. Gewone mensen, kinderen soms, vinden dat gevaarlijke afval dan langs de weg. Ook in onze gemeente hebben we regelmatig te maken met drugsdumpingen. De gemeente ruimt of laat dit afval opruimen indien de dumping heeft plaatsgevonden in het openbaar gebied. De gemaakte kosten komen voor rekening van de gemeente. Maar op particuliere grond is de eigenaar in principe zelf verantwoordelijk voor het opruimen van het afval en de kosten daarvan. Slechts in bepaalde gevallen kan subsidie bij de provincie worden aangevraagd

Wietplanten kweken 

Ook het kweken van wietplanten (hennepteelt) is ondermijning. Wietplantages zijn vaak onprofessioneel aangelegd. Hierdoor is er kans op brandgevaar of waterschade. Je zou er maar naast wonen met jouw gezin. Ook mensen in kwetsbare posities worden vaak de dupe. Zij worden bijvoorbeeld door criminelen benaderd om wietplanten te telen. Als je weinig geld hebt, is het soms moeilijk om die verleiding te weerstaan

Wat kunt u doen?

De criminele activiteiten vinden stiekem plaats. Het duurt soms lang, voordat de overheid deze ontdekt. Daarom is ook uw hulp heel hard nodig. Heeft u het vermoeden dat een crimineel zaken met u wilt doen? Of ziet u verdachte situaties waarvan u het gevoel heeft dat er iets niet klopt? Ziet u signalen van georganiseerde criminaliteit van synthetische drugs? Denk hierbij aan een zoete chemische anijsgeur, witte rook uit de afvoer, aanwezigheid van blauwe vaten of grote witte vloeistofcontainers, verdachte bedrijvigheid op onverwachte tijdstippen, beslagen of afgeplakte ramen of gordijnen die nooit open zijn, grote ijzeren ketels of vrieskisten? Bel dan Meld Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800-7000. Dit is het onafhankelijke meldpunt waar u anoniem informatie kunt geven over criminaliteit. Uw anonimiteit staat hierbij altijd centraal. U kunt u signalen ook mailen naar veiligheid@oirschot.nl. Zo levert u een bijdrage aan de veiligheid in uw eigen omgeving.