Home » Ondernemers » Brainport

Brainport

Op 7 maart vindt (zoals aangekondigd in de raadsinformatiebrief van 29 november 2016) een ‘oriënterende’ bijeenkomst plaats over de Integrale Strategie Ruimte. We willen de Brainportregio verder ontwikkelen tot een economische topregio met internationale allure en regionale eigenheid. Op die manier zorgen we voor een aantrekkelijke en toekomstbestendige leefomgeving voor onze inwoners en dragen we bij aan het vestigingsklimaat voor bedrijven en kennisinstituten. Dit strategiedocument bevat een uitwerking van die ambitie.

De bijeenkomst is bedoeld om de raad te informeren over de inhoud en keuzes van de Integrale Strategie Ruimte. Tijdens deze bijeenkomst is er ruimte voor discussie en het geven van inhoudelijke reacties.

Hieronder is de kaart integrale strategie ruimte in pdf te downloaden.