Home » Ondernemers » Centrummanagement

Centrummanagement

Centrummanagement Oirschot is het platform waarin winkeliers, horeca, vastgoed en gemeente met elkaar samenwerken aan de versterking van de economische positie van het winkelcentrum. Dit vanuit een gezamenlijke visie en met gezamenlijke inbreng van financiƫle middelen. Centrummanagement werkt onder andere aan de aankleding van het centrum (bijv. met bloembakken en sierverlichting), een goede bereikbaarheid, het stimuleren en organiseren van evenementen en het voorkomen van leegstand.

Wilt u meer weten over het centrummanagement? Kijk dan op www.centrum-oirschot.nl of mail naar info@centrum-oirschot.nl.

  • Leefstijlen rapportage gemeente Oirschot

    Als gemeente willen we graag vraaggerichte ontwikkelingen stimuleren, dat wil zeggen dat wij het toeristisch en recreatieve aanbod zo veel mogelijk willen laten aansluiten bij de wensen van de consument. Hierdoor kunnen wij ook samen met de ondernemers bekijken welke ontwikkelingen juist wel of niet wenselijk zijn voor de toekomst van de gemeente Oirschot. Ook moet dit leiden tot inzichten en kansen voor de gemeente Oirschot.

    Afgelopen zomer hebben meer dan 100 (recreatie)bedrijven, denk hierbij aan dag- en verblijfsrecreatie, horeca, evenementen en retail, meegewerkt aan een onderzoek naar hoe de vraag van de consument en het aanbod in de gemeente Oirschot zich tot elkaar verhouden.

    Ook heeft het bureau onderzoek gedaan naar 3 belangrijke natuurgebieden: de Mortelen, landgoed Baest en Landschotse Heide.

    Dit onderzoek is uitgevoerd door het Bureau voor Ruimte en Vrije Tijd aan de hand van de Recron Leisure leefstijlen/kleurenprofielen.

  • Notitie winkelleegstand