Home » Ondernemers » Ik onderneem

Ik onderneem

Een groep enthousiaste Oirschotse ondernemers is  samen aan het bouwen aan een toekomstbestendig Oirschot in het project ‘’Ik Onderneem’’! Wat levert het op? Traffic naar Oirschot, klantbinding, naamsbekendheid, meer omzet, onderscheidend vermogen, stevigere concurrentiepositie maar vooral samen werken, aan samenwerken!

Samen bereiken we meer dan alleen is het motto van de groep ondernemers. De ondernemers zetten Oirschot op de kaart in de hele regio. Samen zorgen de ondernemers ervoor dat Oirschot een kwaliteitsslag maakt zodat het winkelgebied blijft bestaan. De samenwerking onderling zorgt voor veel energie. Dat belooft nog wat!

Ik Onderneem wordt mogelijk gemaakt door het Centrummanagement, Gemeente Oirschot, De Rabobank en Ondernemers Vereniging Oirschot (OVO).

 • Leefstijlen rapportage gemeente Oirschot

  Als gemeente willen we graag vraaggerichte ontwikkelingen stimuleren, dat wil zeggen dat wij het toeristisch en recreatieve aanbod zo veel mogelijk willen laten aansluiten bij de wensen van de consument. Hierdoor kunnen wij ook samen met de ondernemers bekijken welke ontwikkelingen juist wel of niet wenselijk zijn voor de toekomst van de gemeente Oirschot. Ook moet dit leiden tot inzichten en kansen voor de gemeente Oirschot.

  Afgelopen zomer hebben meer dan 100 (recreatie)bedrijven, denk hierbij aan dag- en verblijfsrecreatie, horeca, evenementen en retail, meegewerkt aan een onderzoek naar hoe de vraag van de consument en het aanbod in de gemeente Oirschot zich tot elkaar verhouden.

  Ook heeft het bureau onderzoek gedaan naar 3 belangrijke natuurgebieden: de Mortelen, landgoed Baest en Landschotse Heide.

  Dit onderzoek is uitgevoerd door het Bureau voor Ruimte en Vrije Tijd aan de hand van de Recron Leisure leefstijlen/kleurenprofielen.

  Lees verder