Home » Ondernemers » Vergunningen en procedures

Vergunningen en procedures

De omgevingsvergunning voor bedrijven

Op 1 oktober 2010 is de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht in werking getreden. Vanaf nu kunnen bedrijven dankzij de omgevingsvergunning alle vergunningen voor de fysieke leefomgeving (van bouwen, kappen tot het oprichten van een inrichting) via één (digitaal) loket regelen. Er is dan nog maar sprake van één vergunning: de omgevingsvergunning. Bedrijven kunnen voordeel halen door een vergunningaanvraag goed voor te bereiden en zoveel mogelijk integraal aan te bieden. Daardoor krijgt het bedrijfsleven sneller duidelijkheid tegen lagere kosten. Verder komt er een einde aan tegenstrijdige voorschriften én blijft het maatschappelijk belang even goed beschermd als nu.

Voorbeeld

Meneer De Graaf is accountant en wil een eigen bedrijf starten. Hij heeft een bedrijfspand gekocht aan op De Stad en wil hier een stuk bijbouwen. Daarvoor moet een oud gebouwtje gesloopt worden. Vroeger had hij hiervoor een bouwvergunning en een sloopvergunning nodig. Met de invoering van de Wabo heeft hij één omgevingsvergunning nodig. Meneer De Graaf kan via het Omgevingsloket Online zijn vergunningaanvraag indienen. Hier kan hij via de vergunningcheck eerst achterhalen of hij wel vergunningsplichtig is en zo ja, welke informatie hij precies moet aanleveren. Vervolgens kan hij dit digitaal doen. Voortaan dus geen gedoe meer met stapels kopieën. Na het digitaal inleveren hoort de heer De Graaf welke kosten eraan verbonden zijn, welke procedure er gevolgd gaat worden en wanneer er uiterlijk besluitvorming plaatsvindt. Zo kan hij rekening houden met de planning om zijn bedrijf te starten.

Informatie

Wilt u meer weten over wat er allemaal verandert? U kunt alle benodigde informatie teruglezen op deze pagina. Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen over uw aanvraag dan kunt u contact opnemen met de gemeente Oirschot, telefoonnummer (0499) 58 33 33 of via e-mail info@oirschot.nl.