Heeft u ondersteuning aangevraagd voor Wmo, Jeugdhulp, Bijzondere Bijstand of Schuldhulpverlening? Dan zijn we benieuwd hoe u de ondersteuning ervaart. U ontvangt hiervoor een vragenlijst thuis. Op basis van de resultaten kijken we waar de dienstverlening eventueel verbeterd moet worden.

Onderzoek

Elke drie maanden ontvangen inwoners die om ondersteuning hebben gevraagd, een brief in de bus met het verzoek mee te werken aan een ervaringsonderzoek. Om de dienstverlening zo goed mogelijk te laten aansluiten op de behoeften, willen we van u horen wat er goed gaat en wat beter kan. U krijgt een vragenlijst toegestuurd over verschillende aspecten van de ondersteuning.

ZorgfocuZ voert het onderzoek uit. Dit is een onafhankelijk onderzoeksbureau.