Veel mensen zijn financieel in de problemen geraakt doordat de belastingdienst onterecht toeslagen heeft teruggevorderd. Onze gemeente heeft samen met de Kempengemeenten een speciaal meldpunt ingericht voor inwoners met financiële problemen. 

Als u geraakt bent door de toeslagenaffaire kunt u zich melden bij het meldpunt vroegsignalering: vroegsignalering@kempengemeenten.nl. U wordt dan verder geholpen door onze sociaal raadslieden en u kunt een beroep doen op onze mogelijkheden voor schuldhulpverlening.