Woensdag 16 december ondertekende wethouder Piet Machielsen de prestatieafspraken 2021-2024 met woningcorporaties Wooninc. en ’thuis. Ook directeur-bestuurders Angela Pijnenburg van Wooninc. en Luc Severijnen van woningcorporatie ’thuis zetten hun handtekening.

De gemeente, Wooninc. en ’thuis maakten ook concrete afspraken voor 2021 over o.a. woningbouw, duurzaamheid en leefbaarheid. Zo werkt ’thuis in 2021 de plannen concreet uit voor de bouw van ca. 50 sociale huurwoningen in Spoordonk en Ekerschot Noord. Wooninc. verduurzaamt de komende jaren 10 % van haar woningvoorraad in Oirschot. Verder gaan Wooninc. en Joriszorg vanaf nu nauw samenwerken via een gezamenlijk seniorenpunt voor wonen en zorg. Ook de huurdersvertegenwoordigingen van de beide woningcorporaties zijn betrokken bij het opstellen van de afspraken.