Binnen onze gemeente werken we geruime tijd aan de voorbereidingen van kindcentrum de Vliertuin op sportpark de Klep. Samen met SKOBOS en Stichting Samenwijs werken we een plan uit om een kwalitatief goede en toekomstbestendige onderwijslocatie met kinderopvang te realiseren. Door de ligging op het sportpark, wordt het een locatie waar sport, cultuur, educatie en natuur samenkomen. Een ontmoetingshart voor de Beerzen. Op dit moment werkt de architect aan een ontwerp. Ook zijn er bijeenkomsten georganiseerd met omwonenden en andere betrokkenen.

De gesprekken met omwonenden en betrokkenen gingen onder meer over de toename van verkeer en de parkeerdruk door de komst van het kindcentrum. Deze zorgpunten zijn vertaald naar mogelijke oplossingen. Zo is ervoor gekozen om de huidige parkeerplaats te verplaatsen naar de kant van de N395. Hierdoor komt autoverkeer vanaf de N395 snel bij de parkeerplaats en hoeft het verkeer niet de Sportparklaan in. Ook is er in het ontwerp rekening gehouden met een fietspad naast de Sportparklaan. Om te zorgen voor een veilige situatie, komt er tussen het fietspad en de Sportparklaan een haag.

Schetsontwerp kindcentrum

Op dit moment werkt de architect aan het ontwerp van het kindcentrum. Hieronder vindt u een eerste impressie en een sfeerbeeld. Zodra de schetsen verder uitgewerkt zijn, organiseren we een inloopbijeenkomst voor alle geïnteresseerden.

Schets kindcentrum De Klep

Een eerste impressie van het kindcentrum

Planning

De komende maanden gaan we verder met het ontwerp van het kindcentrum en de openbare ruimte. De bouw van het kindcentrum kan pas starten als het bestemmingsplan is aangepast en er een omgevingsvergunning is verleend. Op dit moment treffen we de voorbereidingen. Volgens planning kunnen we in september 2024 starten met de bouw en in februari 2025 beginnen met de aanpassingen in de openbare ruimte, waaronder de Sportparklaan. Het nieuwe kindcentrum zou dan in het schooljaar 2025-2026 in gebruik genomen kunnen worden. Deze planning is onder voorbehoud van de lopende procedures.