Op dinsdag 10 december 2019 wordt onderstaande openbare bijeenkomst van de raad gehouden

Tijdstip20.30 uur - 22.00 uur
LocatieRaadszaal
OnderwerpOpiniërende raadsbijeenkomst over het Rekenkamerrapport “Onderzoek opvolging aanbevelingen, gemeenten Eersel, Oirschot en Reusel-de Mierden".
BijlageRapport Rekenkamercommissie: “Onderzoek opvolging aanbevelingen“, gemeenten Eersel, Oirschot en Reusel-de Mierden".

De Rekenkamercommissie Kempengemeenten wil met dit onderzoek een indruk krijgen van de mate waarin hun aanbevelingen daadwerkelijk een vervolg krijgen of hebben gekregen. Dat kan een vervolg zijn in de vorm van maatregelen, werkwijze of opstelling van de organisatie, het college en de raad. Maar ook tot welke resultaten dit heeft geleid en wat het effect daarvan is geweest. De hoofdvraag van dit onderzoek luidt:
“In welke mate en met welke resultaten en effecten worden de aanbevelingen van rekenkameronderzoeken opgevolgd in de gemeenten Reusel-De Mierden, Oirschot en Eersel?”

Een overzicht van alle vergaderingen met -zo mogelijk bijbehorende documenten- vindt u op www.oirschot.nl/gemeenteraad. Voor meer informatie kunt u terecht bij de griffier, Han Struijs, 06-48136957 of griffie@oirschot.nl