Iedere maand komt de gemeenteraad bij elkaar om te spreken over actuele onderwerpen die spelen in de gemeente Oirschot. De raad bespreekt onderstaande onderwerpen op 15 december 2020 om 19.30 uur in de besluitvormende raadsvergadering in het gemeentehuis.

Deze keer staan er een viertal bespreekstukken op de agenda:

 • APV
 • Beschikbaar stellen budget Centrumvisie Oirschot 2021
 • Burap 2020
 • Herziening besluit amendement OZB 27-10-2020

Onderstaande  raadsvoorstellen staan als a-stuk (hamerstuk) geagendeerd:

 • Verlening ontheffing woonplaatsvereiste wethouder
 • Bestemmingsplan  Meester de Weertstraat – Lubberstraat
 • Bestemmingsplan Lubberstraat 1a en 2a
 • Lokaal gezondheidsbeleid
 • Hemelwaterverordening
 • Verordening Reinigingsheffingen 2021

De agenda en een overzicht van alle vergaderingen vindt u op www.oirschot.nl/gemeenteraad. Voor meer informatie kunt u terecht bij de griffier, Han Struijs, 06-48136957 of h.struijs@oirschot.nl

Corona maatregelen rondom raadsbijeenkomsten 

 • TIP: luister en kijk de raadsbijeenkomst online. Via www.oirschot.nl/gemeenteraad onder het kopje agenda kunt u online meeluisteren. 
 • Er is helaas geen publiek toegestaan bij raadsbijeenkomsten 
 • Als u tijdens een besluitvormende raadsvergadering wilt inspreken, neem dan 48 uur voorafgaande aan de vergadering contact op met de griffier Han Struijs via 06-48136957 of h.struijs@oirschot.nl. De spreektijd is maximaal vijf minuten per spreker en men dient het gemeentehuis na de spreektijd weer te verlaten.