Iedere maand komt de gemeenteraad bij elkaar om te spreken over actuele onderwerpen die spelen in de gemeente Oirschot. De raad bespreekt onderstaande onderwerpen op 2 maart 2021 om 18.00 uur in de besluitvormende raadsvergadering in het gemeentehuis.

Deze keer staan er een tweetal bespreekstukken op de agenda:

  • Bestemmingsplan Ondergrondse 150kv Tilburg Noord – Best – gemeente Oirschot 
  • Amendement zoekgebied voor zonne-energie Groenewoud – A58 - Proosbroekweg

Onderstaande raadsvoorstellen staan als a-stuk (hamerstuk) geagendeerd:

  • Bestemmingsplan Gasthuisstraat 16-18 Oirschot

De agenda en een overzicht van alle vergaderingen vindt u op www.oirschot.nl/gemeenteraad. Voor meer informatie kunt u terecht bij de griffier, Han Struijs, 06-48136957 of h.struijs@oirschot.nl.

Coronamaatregelen rondom raadsbijeenkomsten 

  • TIP: luister en kijk de raadsbijeenkomst online. Via www.oirschot.nl/gemeenteraad onder het kopje agenda kunt u online meeluisteren. 
  • Er is helaas geen publiek toegestaan bij raadsbijeenkomsten.
  • Als u tijdens een besluitvormende raadsvergadering wilt inspreken, neem dan 48 uur voorafgaande aan de vergadering contact op met de griffier Han Struijs via 06-48136957 of h.struijs@oirschot.nl. De spreektijd is maximaal vijf minuten per spreker en men dient het gemeentehuis na de spreektijd weer te verlaten.