Op dinsdag 18 januari 2022 wordt de volgende openbare digitale bijeenkomst van de raad gehouden:

Tijdstip     : 19.45 uur – 20.40 uur

Locatie     : Digitaal MS Teams

Onderwerp      : Opiniërende Raadsbijeenkomst “Landschapskwaliteitsplan”

Op 19 oktober heeft de Raad het Landschapskwaliteitsplan vastgesteld. Hierin zijn acht integrale gebiedsopgaven gedefinieerd die een belangrijke bijdrage leveren aan de cultuurhistorie en de kwaliteit van het buitengebied van onze gemeente. Bepaalde thema’s spelen echter gemeentebreed: vrijetijdseconomie om inwoners en bezoekers te verbinden met Oirschot en een breed palet aan activiteiten aan te bieden. De transitie die de agrarische sector ook in onze gemeente doormaakt, erfgoed en natuur en landschap. Deze thema’s zitten verweven in de acht gebiedsopgaven, maar krijgen ook een eigen podium. De gemeente Oirschot heeft verschillende reserves die gelabeld zijn aan deze doelen. Het college verzoekt de gemeenteraad deze middelen voor de uitvoering ter beschikking te stellen.

Meer informatie 

U kunt de vergadering digitaal bijwonen. Meld u hiervoor tijdig aan bij de griffier, Han Struijs  (h.struijs@oirschot.nl of via 06-48136957). U ontvangt dan een email met de link naar de vergadering. 
Wilt u een vraag stellen of een korte opmerking maken? Meld u zich dan uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de vergadering bij de griffier Han Struijs. De agenda en een overzicht van alle vergaderingen vindt u op www.oirschot.nl/gemeenteraad