Op 19 oktober 2021 is er om 19.30 uur een besluitvormende raadsvergadering in het gemeentehuis.

Onderstaande  raadsvoorstellen staan als A-stuk (hamerstuk) geagendeerd:

  • Subsidieverordening Reductie Energieverbruik Woningen (RREW)

B-stukken (discussie verwacht tot besluitvorming) zijn:

  • Toekomst De Enck
  • Toekomst milieustraat
  • Vaststellen Landschapskwaliteitsplan

Meer informatie 

U kunt de vergadering weer in het gemeentehuis bijwonen. Er is voorlopig ruimte voor maximaal 25 personen. Meld u hiervoor maximaal 48 uur van te voren aan bij de griffier, (h.struijs@oirschot.nl of via 06-48136957). Wilt u inspreken? Meld u zich dan uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de vergadering bij de griffier Han Struijs. De spreektijd is maximaal drie minuten per spreker.
TIP: luister en kijk de raadsbijeenkomst online. Via www.oirschot.nl/gemeenteraad onder het kopje agenda kunt u online de vergadering volgen.