Op woensdag 29 juni 2022 is er om 19.30 uur een besluitvormende raadsvergadering in het gemeentehuis. 

Op de agenda staan de volgende bespreekstukken:

1.    Jaarrekening
2.    a) Nota Reserves en Voorzieningen 2022
       b) Koersnota

Meer informatie 

Wilt u inspreken? Meld u zich dan uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de vergadering bij de griffier Han Struijs, 06-48136957. De spreektijd is maximaal 5 minuten per spreker.
TIP: luister en kijk de raadsbijeenkomst online. Via www.oirschot.nl/gemeenteraad onder het kopje agenda kunt u online de vergadering volgen.