Op dinsdag 29 november 2022 om 19.30 uur is er een besluitvormende raadsvergadering in het gemeentehuis. 

Op de agenda staan de volgende bespreekstukken:

A-Stukken (Geen Discussie Verwacht Tot Besluitvorming)

  • Regionaal project De Groene Zone Isoleren (DGZ-I)
  • Collegevoorstel: Vertegenwoordiging Algemeen Bestuur MRE
  • Wijziging onderpand garantstelling Wooninc.
  • Evaluatie (netwerk)samenwerking (motie 2nov21)

B-Stukken (Discussie Verwacht Tot Besluitvorming)

  • Vaststelling bestemmingsplan 'Buitengebied, herziening Driehoek 12 en Hoogeindseweg'

Meer informatie 

Wilt u inspreken? Meld u zich dan uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de vergadering bij de griffie, griffie@oirschot.nl of 0499-583333. De spreektijd is maximaal 5 minuten per spreker.
TIP: luister en kijk de raadsbijeenkomst online. Via www.oirschot.nl/gemeenteraad onder het kopje agenda kunt u online de vergadering volgen.