Op 30 november 2021 is er om 19.30 uur een besluitvormende raadsvergadering in het gemeentehuis. 

Onderstaande raadsvoorstellen staan als A-stuk (hamerstuk) geagendeerd:

 • Vaststelling bestemmingsplan 'Buitengebied, herziening Galgenbos 1
 • Vaststelling bestemmingsplan Eindhovensedijk
 • Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied, herziening Huijgevoort ongenummerd, nabij nummer 1
 • Voorbereidingskrediet De Scheper
 • Regionale Energiestrategie 1.0

B-stukken (discussie verwacht tot besluitvorming) zijn:

 • N395, herinrichting (rotonde de Klep) – kredietvoorstel
 • Aanpassingen verordening Jeugdhulp 2022
 • Strategische visie sociale leefomgeving 'Samen voor een sociaal Oirschot'
 • Verordening inburgering Oirschot 2022
 • Evaluatie veehouderijbeleid 2021
 • Motie vreemd aan de orde: ‘Verhuurdersheffing’

Meer informatie 

U kunt de vergadering in het gemeentehuis bijwonen. Er is voorlopig ruimte voor maximaal 15 personen. 
Meld u zich uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de vergadering bij de griffier Han Struijs (h.struijs@oirschot.nl of via 06-48136957). Dit geldt ook voor als u wilt inspreken. De spreektijd is maximaal vijf minuten per spreker. TIP: luister en kijk de raadsbijeenkomst online. Via www.oirschot.nl/gemeenteraad onder het kopje agenda kunt u online de vergadering volgen.