Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft het college verzocht om de voormalige kliniek (Rodersana) aan de Oerlesedijk 1 beschikbaar te stellen als opvang voor asielzoekers. Het college van B&W besloot op 24 december om, onder bepaalde voorwaarden, medewerking te verlenen. Eerder maakten we bekend dat het COA de asielzoekers vanaf 1 januari 2022 wil ontvangen. Deze datum blijkt niet haalbaar te zijn.

Zorgvuldigheid boven snelheid

Snelheid is in dit proces heel belangrijk, maar wij vinden zorgvuldigheid nog veel belangrijker. Het gaat immers om de leefomgeving van onze inwoners. Het is dan ook van wezenlijk belang dat een veilige en prettige omgeving voor hen geborgd blijft. Daarom moeten alle voorwaarden vooraf goed geregeld zijn met het COA. Die voorbereiding kost meer tijd dan gedacht.

Vervolgstappen

Voordat het COA de noodopvang daadwerkelijk kan openen, moet eerst een aantal zaken geregeld worden. Allereerst gaan wij in gesprek met het COA om tot een bestuursovereenkomst te komen. Hierin worden de voorwaarden vastgelegd. Een aantal van die voorwaarden is besproken tijdens de raadsvergadering op 14 december. Dit gaat onder meer over de samenstelling van de groep asielzoekers. Ook is er gesproken over extra verlichting en cameratoezicht rondom de locatie en het verplaatsen van de ingang naar Zwanenburg.

Zowel het ruimtelijke traject (denk hierbij aan de benodigde vergunningen) als de (brand)veiligheid behoeft nog nadere aandacht. Dit vergt de nodige tijd van zowel de gemeente als het COA. Op dit moment zijn de omgevingsvergunning, gebruiksvergunning en gedoogbeschikking nog niet aangevraagd door COA. Daarnaast vinden we het van belang dat, voordat we de bestuursovereenkomst sluiten, er een gesprek heeft plaatsgevonden tussen het COA en de direct omwonenden die hebben aangegeven daar behoefte aan te hebben. Pas als dit gesprek heeft plaatsgevonden en de bestuursovereenkomst rond is, kunnen de asielzoekers intrek nemen in het pand. Zodra we weten wanneer dat gaat gebeuren, maken we dit bekend.

Meer informatie

Wilt u meer weten? Kijk dan op onze pagina over de noodopvang.