Home » Portal home » Toegankelijkheidsverklaring

Toegankelijkheidsverklaring

Toegankelijkheidsverklaring

Oirschot (Gemeente) wil vanaf 1 januari 2015 volledig voldoen aan de overheidsstandaard Webrichtlijnen versie 2 op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Scope verklaring

Deze verklaring geldt voor de website http://www.oirschot.nl.

Uitzonderingen en verbeterpunten

Uitzonderingen conform Toepassingskader

Succescriteria waaraan nog niet is voldaan

 • Succescriterium 4.1.1 Parsen (A)
  Oorzaak

  Fouten gevonden in de broncode

  Gevolg

  n.v.t.

  Alternatieven

  n.v.t.

  Maatregelen

  Content aanpassen

  Planning

  SIM: 1e kwartaal 2015
  Gemeente: 2e kwartaal 2015

 • Succescriterium 2.4.2 Paginatitel (A)
  Oorzaak

  Op deze pagina staat de titel 'Formulieren'. Dit is niet duidelijk genoeg.

  Gevolg

  Het zegt niets over wat voor formulieren hier te vinden zijn

  Alternatieven

  n.v.t.

  Maatregelen

  Titels aanpassen

  Planning

  Gemeente: 2e kwartaal 2015

 • Succescriterium 2.4.4 Linkdoel (in context) (A)
  Oorzaak

  De omschrijving van diverse linkjes op bepaalde pagina's is niet juist en de titels van documenten moeten beter beschreven worden

  Gevolg

  Mensen weten niet waar de link precies naar toe verwijst en sommige titels van documenten zijn nietszeggend.

  Alternatieven

  N.v.t.

  Maatregelen

  Linkjes en titels aanpassen

  Planning

  2e kwartaal 2015

 • Succescriterium 2.4.6 Koppen en labels (AA)
  Oorzaak

  Diverse koppen zeggen niets over de inhoud eronder

  Gevolg

  Mensen weten niet waar de linkjes naar verwijzen

  Alternatieven

  N.v.t.

  Maatregelen

  Kopjes worden aangepast

  Planning

  2e kwartaal 2015

Onderbouwing bij deze verklaring

Testresultaten

Maatregelen om de toegankelijkheid te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de Webrichtlijnen te bevorderen:

 • Inspecties: Onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) onze website op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.
 • Audits: Wij laten onze processen om webcontent te creëren regelmatig auditeren om vast te stellen of deze optimaal zijn ingericht om naleving van de Webrichtlijnen te bevorderen.
 • Interne controle vóór publicatie: Onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten. Geef uw melding door aan Irna van Nieuwburg:

Vermeld in ieder geval het probleem dat u ervaart en de link naar de pagina waar het probleem zich voordoet. Dank u wel!

Overzicht websites die onder onze verantwoording vallen

Er is (nog) geen overzicht beschikbaar van alle websites waarvoor onze organisatie verantwoordelijk is.

Te downloaden: