Voor een goede verkeersafwikkeling van de Kempenweg en de leefbaarheid van Moorland wordt er een rechtstreekse verbinding gepland tussen de Kempenweg en Eindhovensedijk. 

Reactie op wegontwerp

De uitwerking van de landschappelijke inpassing en de procesaanpak stakeholders is in 2020 afgerond met de laatste gebiedsdialoogavond. Vervolgens is gestart met de voorbereiding van het wegontwerp (schetsontwerp). In de periode van 15 februari t/m 1 maart 2021 konden inwoners het ontwerp inzien en reactie geven.

Informatiebijeenkomst

Na afloop van de inzageperiode was een digitale dialoogavond op woensdag 10 maart. Tijdens deze bijeenkomst gaven wij een presentatie over de inhoud van het schetsontwerp, werden de reacties besproken op het schetsontwerp en was er gelegenheid tot het stellen van vragen. 

Heeft u gevonden wat u zocht?