Wat is het?

In het verleden zijn een aantal mensen permanent gaan wonen in een recreatieverblijf. In 2003 heeft de Minister van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu aangegeven dat gemeenten actief beleid moeten gaan voeren omtrent dit onderwerp. In Oirschot hebben wij er voor gekozen om handhavend op te treden tegen de permanente bewoning van recreatieverblijven. Wij hebben er gezien de belangen van de bewoners voor gekozen om niet direct handhavend op te treden tegen alle bewoners. Wij hebben daarom vrijstellingen verleend aan de bewoners die sinds 31 oktober 2003 onafgebroken permanent in hun recreatieverblijf wonen. Tegen bewoning die gestart is na 6 februari 2006 treden wij actief handhavend op.

Wat moet ik doen?

U kunt middels een aanvraagformulier een gedoogbeschikking aanvragen tussen december 2007 en januari 2008. Het aanvraagformulier is te vinden op de website onder de kop actueel, subkop recreatieverblijven. U kunt het formulier ook opvragen aan de balie van het gemeentehuis.

Wij toetsen uw aanvraag aan onze gegevens van de GBA en aan de gegevens die wij van de Belastingdienst krijgen. Verder bezoekt een toezichthouder van de gemeente uw recreatieverblijf om te bekijken of u woning voldoet aan de eisen die het Bouwbesluit 2003 stelt aan een bestaande woning op de onderdelen "constructieve veiligheid" en "brandveiligheid". Als voldaan wordt aan alle gestelde voorwaarden verlenen wij een persoons- en objectgebonden gedoogbeschikking.

Voor bewoners die geen aanvraagformulier indienen, geldt het volgende. Wij voeren een controle uit als wij aanwijzingen hebben dat u permanent in uw recreatieverblijf woont. Als blijkt dat u permanent in uw recreatieverblijf woont, zijn wij genoodzaakt om hier tegen op te treden. Wij volgen daarbij een provinciaal stappenplan. Dit kan ertoe leiden dat wij een last onder dwangsom op moeten leggen. Wij vertrouwen er echter op dat het niet zover hoeft te komen.

U vraagt de gemeente of u in uw vakantiehuis, caravan of andere recreatiewoning mag wonen. Soms moet u zich dan eerst inschrijven bij de gemeente.

Hoe werkt het?

Uitgangspunt is dat níet gestreefd wordt naar legalisatie van de permanente bewoning, maar dat voor bestaande gevallen gezorgd wordt voor een overgangssituatie.
Het beleid ziet er verder op hoofdlijnen als volgt uit:

  • Er wordt niet tot legalisering overgegaan, door een herziening van bestemmingsplannen.
  • Niet alle gevallen van permanente bewoning hoeven direct te worden beëindigd.
  • Bewoners die op 6 februari 2006 aantoonbaar permanent hun recreatieverblijf bewoonden, kunnen een persoons- en objectgebonden gedoogbeschikking aanvragen.
  • Het recreatieverblijf moet in ieder geval voldoen aan de eisen die het Bouwbesluit 2003 stelt aan een bestaande woning op de onderdelen constructieve veiligheid en brandveiligheid. U kunt het bouwbesluit vinden op www.bouwbesluitonline.nl
  • De gedoogbeschikkingen worden afgegeven op naam van de hoofdbewoner en eventuele echtgenoot/partner.
  • De gedoogbeschikking komt te vervallen voor personen die zich laten uitschrijven uit de Gemeentelijke Basis Administratie (het vroegere bevolkingsregister) of die langer dan een half jaar de permanente bewoning van het recreatieverblijf hebben gestaakt of onderbroken.
  • De bewoners die niet voor een gedoogstatus in aanmerking komen, worden aangeschreven het illegale gebruik van het recreatieverblijf binnen één jaar te staken.

Vanaf 1 december 2007 kunnen bewoners van een recreatiewoning een persoons- en objectgebonden gedoogbeschikking aanvragen. Bij die aanvraag moet u ook informatie over de woning overleggen, zodat wij die kunnen toetsen aan het Bouwbesluit.

Als wij het aanvraagformulier en het formulier van de belastingdienst in ons bezit hebben, sturen wij u een acceptgiro voor het betalen van de leges. Nadat deze betaald zijn, nemen wij uw aanvraag in behandeling.

In sommige gevallen kunt u een beroep doen op het zogenaamde 'sterkere' (gebruiks) overgangsrecht van het bestemmingsplan. Dit toetsen wij ambtshalve bij de behandeling van de aanvraag.

Afspraak maken

Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Neem dan telefonisch contact met ons op via 0497-531300 of maak een afspraak via het contactformulier. Vergunningen en meldingen worden behandeld door VTH de Kempen. Dit is een afdeling van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten en is gevestigd in het gemeentehuis van Eersel.

Contactformulier VTH de Kempen

Heeft u gevonden wat u zocht?