Het gemeentelijke deel in De Enck is weer beschikbaar voor verenigingen en muziekleraren. Afgelopen zomer heeft Stichting De Enck faillissement aangevraagd. Sindsdien is er een curator aangesteld.

Het verenigingslokaal (De Ontmoeting) en de muzieklokalen op de eerste verdieping zijn eigendom van de gemeente en vallen daardoor niet in het faillissement van Stichting De Enck. De gemeenteraad heeft een motie aangenomen dat de gemeente samen met en op initiatief van de samenleving zoekt naar alternatieve locaties. Daarnaast maakt de gemeente een inventarisatie van mogelijk alternatieve locaties in Oirschot. Deze motie is het college nu aan het uitvoeren. Hieronder leest u een update van de huidige stand van zaken.

Overzicht gebruikers

Voordat Stichting de Enck failliet ging had de gemeente geen overzicht van alle gebruikers. De gemeente heeft een lijst met een overzicht van de huidige gebruikers ontvangen van de curator. Deze gebruikers zijn allemaal benaderd. Om een compleet overzicht te krijgen heeft de gemeente gebruikers, die nog niet benaderd waren, gevraagd zich te melden. Deze oproep is geplaatst in het Weekjournaal en gedeeld via social media. Wij hopen dat alle verenigingen zich gemeld hebben zodat wij samen naar alternatieve locaties op zoek kunnen gaan. Een vereniging kan zich melden bij de gemeente via info@oirschot.nl.

Verhuur gemeentelijk deel

De gemeente heeft inmiddels de verhuur van de muzieklokalen en De Ontmoeting op zich genomen. Hierdoor kunnen sinds het nieuwe schooljaar de muziekleraren weer muzieklessen verzorgen vanuit De Enck. Ook verenigingen die gebruik willen maken van De Ontmoeting worden door de gemeente hierin gefaciliteerd. Wilt u gebruik maken van De Ontmoeting? Neem dan contact op met de gemeente via info@oirschot.nl.

Beheerders aangesteld

Er zijn twee beheerders aangesteld die de opening en sluiting van De Enck verzorgen. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de avondopenstelling van de bibliotheek en het gebruik door Kansplus in de avonduren.