Op 4 december 2019 vond een dialoogavond plaats in het kader van de Verbindingsweg Kempenweg-Eindhovensedijk, ook bekend als randweg Oirschot. Omdat het hier de 1e fase betreft, de verbinding tussen Kempenweg en Eindhovensedijk, spreken we over verbindingsweg. Met omwonenden, stakeholders en in de omgeving gelegen bedrijven heeft de gemeente de dialoog weer opgepakt. 

We hebben gesproken over de vormgeving en profilering van de aansluitingen van de verbindingsweg op de Kempenweg en Eindhovensedijk. Maar ook over het profiel en de ontsluiting van de (sport)voorzieningen in de Kemmer. Alle opgehaalde resultaten uit de dialoogavond worden nu verwerkt en eind januari aan de deelnemers van de dialoog gepresenteerd.