De impact van de Covid-19 pandemie is groot. Door de opgelegde coronamaatregelen hebben veel organisaties en verenigingen hun activiteiten deels moeten stilleggen of op een andere wijze moeten aanbieden. Het Rijk heeft aan gemeenten in 2020 middelen beschikbaar gesteld om de lokale culturele infrastructuur, het (jeugd)verengingsleven en de lokale voorzieningen in de vorm van dorps- en buurthuizen overeind te houden.

Subsidieregeling

Voor kunst- en cultuurorganisaties en cultuurmakers bieden we de mogelijkheid tot directe financiële ondersteuning als zij nieuwe cultuuractiviteiten en -projecten in Oirschot organiseren waarmee de culturele leefbaarheid in Oirschot wordt vergroot. Hiervoor heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oirschot op 20 april 2021 de “nadere regels corona compensatie cultuur, dorps- en buurthuizen en (jeugd)vrijwilligersorganisaties Oirschot 2021” vastgesteld. Organisaties actief op het gebied van kunst en cultuur, dorps- en buurthuizen en (jeugd)vrijwilligersorganisaties kunnen eenmalig een subsidie aanvragen als compensatie voor geleden schade als gevolg van maatregelen van de (rijks)overheid die gericht zijn op de bestrijding van Covid-19. Professionele cultuurmakers kunnen in aanmerking komen voor een compensatie van de gemaakte kosten als gevolg van de opgelegde coronamaatregelen.

Aanvragen

Deze subsidieregeling staat op de website van de gemeente Oirschot. In de subsidieregeling is te lezen hoe een subsidie kan worden aangevraagd, voor welke kosten een kan worden aangevraagd en wat de maximale hoogte van de subsidie is: www.oirschot.nl/coronacompensatie. Heeft u vragen over de aanvraag van de subsidie corona compensatie? Neem dan contact op met Jacqueline Kremer via telefoonnummer (0499) 58 33 33.