De stemmen zijn geteld. Maar liefst 8746 mensen hebben hun stem uitgebracht voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dat is 56,1% van de kiesgerechtigden. Op 21 maart werd de uitslag vastgesteld. 

Met 27,7% is de Gewone Man de grootste partij. Gevolgd door CDA (21,3%), Dorpsvisie (17,8%), Sociaal Progressief Oirschot (14,1%), VVD (10,8%) en D66 (8,3%). 

Definitieve zetelverdeling

Tabel zetelverdeling

Totale uitslag in percentages

Tabel percentage stemmen