Op 1 maart 2022 besloot het college om een proef te doen met een andere toewijzingsmethode bij woningbouwprojecten Ekerschot Noord en Moorland/ Eindhovensedijk. De berichtgeving over deze proef riep in Oirschot diverse reacties op. Daarom is de proef nu aangepast.

Eerste opzet proef

Het toewijzen van woningen en kavels neemt vaak veel tijd in beslag en zorgt voor veel afzeggingen. Met de proef wilden we sneller en efficiënter toewijzen. In de eerste opzet kregen kandidaten, die zonder voorbehoud van financiering wilden kopen, daarom voorrang op andere kandidaten. Dit komt tegenwoordig regelmatig voor in de woning(bouw)markt en versnelt de verkoopprocedure. Kopers moeten daarbij, voor inschrijving, goed onderzoek doen naar hun financiële middelen. Zo kunnen zij afwegen of zij de koopovereenkomst kunnen ondertekenen zonder voorbehoud van financiering. Het effect van deze opzet is echter ook dat kopers, die wel een hypotheek nodig hebben en kunnen krijgen, mogelijk op achterstand komen.

Reacties

Diverse mensen reageerden op de (mogelijke) effecten van de proef. Zij uitten de zorg dat kandidaten te grote risico’s gaan nemen (door te willen kopen zonder financieringsvoorbehoud). Ook vonden sommigen het niet wenselijk dat mensen met meer financiële middelen meer kans maken. Na een inventarisatie van alle reacties concluderen we dat we deze specifieke (?) effecten onvoldoende hebben laten meewegen. Als gemeente hebben we de opzet daarom opnieuw bekeken. Daarbij wonnen we opnieuw adviezen in bij verschillende deskundigen, zoals makelaars, projectontwikkelaars en deskundigen van andere gemeenten. Naar aanleiding hiervan wordt de proef nu aangepast.

Nieuwe opzet proef

In de nieuwe opzet krijgen kandidaten die een woning of kavel willen kopen zónder financieringsvoorbehoud geen extra voorrang meer. Kandidaten worden nu ingedeeld in de volgende 2 groepen:

  • Groep 1: kandidaten die een verklaring van de bank of hypotheekverstrekker meesturen.
  • Groep 2: kandidaten die géén verklaring van de bank of hypotheekverstrekker meesturen.

De genoemde verklaring is een bevestigingsbrief dat de aankoop van een nieuwbouwwoning of kavel voor de kandidaat financieel haalbaar is (op basis van een financiële scan). Meer informatie hierover vindt u op de pagina.

Na de periode van inschrijving vindt de toewijzing als volgt plaats:

  1. Per bouwnummer wordt gekeken welke kandidaten dit als hoogste voorkeur hebben;
  2. Kandidaten met een verklaring van de bank of hypotheekverstrekker krijgen voorrang op kandidaten zonder verklaring;
  3. Zijn er meerdere kandidaten met een eerste voorkeur voor hetzelfde bouwnummer en een verklaring van de bank of hypotheekverstrekker? Dan wordt er geloot;
  4. Na de toewijzing van de eerste kandidaten wordt de reservelijst opgebouwd (op basis van de systematiek hierboven).

Interesse in één of beide projecten?

Kom in actie. Vraag een financiële scan aan en houd de start van de inschrijftermijnen in de gaten. We maken deze bekend op www.oirschot.nl en via het Oirschots Weekjournaal. Op www.ruimtevoorruimte.com en op www.vanwanrooij.nl kunt u zich aanmelden voor nieuwsbrieven over de genoemde nieuwbouwprojecten.