Door verandering in het klimaat is er een grotere kans op wateroverlast, verdroging van planten en bomen en gezondheidsklachten door hitte en smog. Gelukkig kunnen we daar samen iets aan doen. Eén van de oplossingen is het opvangen van hemelwater in uw eigen tuin. Gaat u verbouwen? Dan is het vaak verplicht om een waterberging aan te leggen. 

Wat is het nut van een waterberging?

Waterberging is een manier om schone waterstromen op het eigen perceel te houden. Dit heeft meerdere directe voordelen. Door water te houden op de plek waar het neerkomt wordt bijgedragen aan het tegengaan van verdroging. Ook draagt het bij aan het voorkomen van wateroverlast door de hoeveelheid water in de riolering te verminderen, waardoor er bergingscapaciteit overblijft in de openbare riolering.

Waar u op moet letten

Voor het aanleggen van een waterberging moet u als vuistregel op een aantal zaken letten:

  • Zorg dat de bodem boven de hoogste grondwaterstand ligt;
  • Maak een noodoverloop voor de afvoer van extreme buien;
  • Ontwerp de berging zo dat deze na een bui weer binnen 24 uur weer beschikbaar is (het water moet na een bui kunnen infiltreren in de ondergrond of gereguleerd/vertraagd worden afgevoerd);
  • Het ontwerp moet u ter toetsing bij de gemeente voorleggen. Bij de aanvraag van een bouwvergunning ontvangt u hierover nadere informatie hoe dit te doen.

Kijk voor meer informatie op www.oirschot.nl/klimaatbestendig-oirschot