Het buurtbeheer heeft een concept-plan ingediend om de veiligheid voor de schoolgaande kinderen te verhogen en de verkeersstroom, resp het parkeergedrag rondom de school te verbeteren. Dit plan is in grote lijnen met de gemeente en het schoolbestuur besproken. Inmiddels is het zebrapad opgeheven en er is een oprit voor fietsers gemaakt.

Het maken van een parkeerstrook in de Haverhof is in voorbereiding.