Om de veiligheid van voetgangers  te verbeteren heeft de gemeente  gele reflecterende waarschuwingsborden bij het zebrapad v. Tuldenstraat nabij de v. Beeckstraat geplaatst. Desondanks zijn er klachten binnengekomen over automobilisten, die niet stoppen, wanneer voetgangers zich op de zebra bevinden. In overleg met schoolbestuur, ouderraad en politie is afgesproken, dat er aangedrongen wordt op het begeleid oversteken van schoolgaande kinderne op dit zebrapad en dat de politie handhavend zal optreden (zeer zware boetes bij constatering!). Verder zal het buurtbeheer in samenwerking met de verkeersdeskundige van de gemeente de stop- en parkeersituatie rondom de basisschool evalueren en zonodig aanpassen.